ESTATUTOS

Os Estatutos son as normas que rexen a nosa Asociación. Se queres consultalos podes facelo pinchando aquí.