DIRECTIVA

Actualmente, a directiva da ANPA está composta por:


PRESIDENTA:

María Julia Vigo Lemos

VICEPRESIDENTA:

Mar Pena Blanco

SECRETARIA:

María Luisa Beis Cabanas

TESOUREIRO:

Xosé Ramón Franco Vidal

VOGAL:

Ana Parga Codesido