martes, 14 de enero de 2014

A ENTRADA EN VIGOR DA LOMCE OBRIGA A CAMBIAR OS LIBROS DE TEXTO.

A aprobación da reforma da Lei de Educación (Lomce), vai supoñer unha nova carga económica para as familias, xa que obriga á renovación dos libros de texto.É unha lei que nace morta, xa que ao ser aprobada sen consenso algún, e en contra da opinión de todos os estamentos implicados (mestres, alumnos, nais e pais, etc.) é de esperar que sexa retirada en canto no arco parlamentario poida conseguirse o sentido común e o consenso suficientes para que así sexa.
Aínda así, ou quizáis por este motivo, os seus impulsores teñen moita présa en sacala adiante, e se nun principio barallaban a posibilidade de ir implantándoa daquí a dous anos, agora adiantan os prazos e sabemos que será imposta, xa, no vindeiro mes de setembro.Comezará a aplicarse en 1º, 3º e 5º de Primaria, e nas 14 titulacións da FP básica.
A posta en marcha desta Lei, aparte de supoñer un ataque sen precedentes á educación pública, obriga, como queda dito, á renovación dos libros de texto, co que moitas familias terán que volver a mercar libros novos un ano máis.Polo mesmo motivo, deixa sen efecto a posta en marcha dos bancos de libros que viñan funcionando xa nalgúns centros, e que a ANPA do CPI Camiño de Santiago quere sacar adiante canto antes; anque, claro está, xa non vai ser posible para todos os cursos. Ademáis, o que nos parece aínda máis grave, é que a obriga de renovar os libros coincide coa reducción das axudas para a compra de libros do Ministerio de Educación. A convocatoria saíu publicada no BOE o pasado martes 7 de xaneiro e reduce as axudas nun 40%.

0 comentarios:

Publicar un comentario