miércoles, 18 de septiembre de 2013

EXPLICACIÓN DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Tal e como vos anuanpacaminosantiago@gmail.com.
nciamos onte, procedemos a explicar algo as actividades que presentamos para este curso 2013-2014. Se precisades calquera aclaración a maiores, non dubidedes en preguntarnos, ben con comentarios neste mesmo blog, en persoa ou por mail no enderezo
ANIMACIÓN Á LECTURA
A metodoloxía sería a realizacion de actividades grupais como a creación de murais, realización de contos en común, xogos educativos, etc. A finalidade é incrementar a creatividade dos nosos rapaces, preocupándonos polas dificultades de cada un. Tamén teremos apartados centrados nos principais problemas ortográficos. Traballaranse distintos valores por exemplo cos contos clásicos; leremos contos mediante animación, caracterizados coma as personaxes ou aprenderemos a usar ben o diccionario. Tamén se intentará mellorar a comprensión lectora dos rapaces, sendo sempre moi flexibles a propostas dos pais e dos propios alumnos que acudan a esta actividade. Asemade, poñeremos moita atención a posibles trastornos da aprendizaxe, como por exemplo a dislexia. E, en definitiva, espertar nos nenos/as o interese pola lectura e a escritura. Sempre, en todas as sesións, haberá unha parte lúdica en grupo e logo unha de traballo individual.
ARTES ESCÉNICAS
O obradoiro consiste, sobre todo, en dar ós participantes unhas pautas para que se coñezan mellor a sí mesmos, fomentando autoestima e sensibilidade. Para iso catro monitores iran turnándose para realizar diferentes técnicas dentro das súas especialidades (unha monitora é bailarina, outro músico e actor, e as outras dúas titiriteiras, aínda que todos teñen moita experiencia en animación sociocultural, creatividade literaria, expresión e métodos didácticos. Os participantes achegaránse ó mundo das artes escénicas, coñecendo expresión corporal, musical, plástica e dramática. Traballarase a través de contos, personaxes e historias galegos, música e danzas tradicionais, etc. Ademais tamén se fabricarán personaxes con distintas técnicas plásticas.
TÉCNICAS DE ESTUDO
O estudo tamén require dunha aprendizaxes. Xa se demostrou que o fracaso escolar pode deberse, en certa medida, a que o alumno/a non sabe estudar. A metodoloxía, como podedes imaxinar, é sobre todo práctica, mediante textos e exercicios. Os obxectivos a conseguir son sensibilizar ó alumno/a sobre a importancia do estudo, coñecer métodos e técnicas que aumenten o seu rendemento, adestrarse nestes métodos e aplicalas ó seu caso particular. Entre os contidos desta actividade figura mellorar a velocidade lectora e a comprensión, técnicas para sintetizar textos, cómo estudar, cómo preprar un exame, organización do tempo persoal, cómo mellorar a memoria, etc. Todo acompañado de actividades prácticas, textos, cuestionarios, etc.
CONTACONTOS
Cando lemos un relato, sempre nos evadimos a mundo e aventuras fascinantes. Con esta actividade os cativos achegaranse ó mundo dos contos, literatura e tradición oral. Fomentarase a súa creatividade, potenciarán a expresión a través de distintas disciplinas artísticas, e estimularán a súa sensibilidade polas artes. Iso sí, sempre divertíndose.
O punto de partida é sempre un conto, e sempre tamén se potenciará o traballo en grupo e compañeirismo. Os rapaces traballarán a iniciación ás artes escénicas, que lles axuda a mellorar a súa expresión ademais do coñecemento das súas propias emocións. Logo, a través da danza e da música, traballarán o aparello motor, a coordinación e a psicomotricidade. Ó longo do curso tamén fabricarán personaxes con distintas técnicas plásticas; con estes títeres representarán esceas de contos.

Outras actividades que temos e que non precisan moita explicación, porque xa son coñecidas, son
 
DEBUXO E PINTURA
 
e
 
MECANOGRAFÍA E INFORMÁTICA

0 comentarios:

Publicar un comentario